Konkurransevilkår «Vinn bunaden»

1. Konkurransen er åpen for personer over 18 år bosatt i Norge, med unntak av ansatte (og deres familie) i Orkla og tilknyttede selskap, deres enheter og andre profesjonelle aktører tilknyttet denne konkurransen.
2. Konkurransen varer fra 31.07.2023 – 31.12.2023 (”konkurranseperioden”). Finner du Norgestabletten etter denne perioden vil premie kunne gis inntil 01.06.2024.
3. Å finne Norgestabletten innenfor konkurranseperioden er et vilkår for deltakelse i konkurransen.
4. Delta i konkurransen ved å fylle ut skjema direkte på www.sunoppvask.no/vinn-bunaden.
5. I konkurransen er det én vinner. Vinneren er endelig, og kan ikke bestrides. Vinneren vil bli kontaktet via epost.
6. Én vinner vil motta gavekort som kan brukes på bunad hos Husfliden til en verdi av 30.000kr. Premien må aksepteres slik som den er, og kan ikke byttes inn mot kontanter. Premien er personlig og kan ikke gis bort til andre.
7. Arrangøren reserverer seg retten til, etter eget skjønn, å holde tilbake premien dersom de anser en vinner som ukvalifisert, dersom deltakelsen i konkurransen ikke er gyldig eller dersom vinneren ikke oppfyller kravene som er fastsatt i disse konkurransevilkårene. Arrangøren reserverer seg retten til å holde tilbake eller modifisere konkurransen ved uforutsette omstendigheter, eller ved omstendigheter som er utenfor arrangørens kontroll.
8. Ansvarsfraskrivelse: Orkla og andre partnere i denne konkurransen tar ikke ansvar for eventuelle skrivefeil eller andre utilsiktede misforståelser.
9. Hvis, av en eller annen grunn, konkurransen eller premien ikke kan bli gjennomført som planlagt av grunner som er utenfor Orkla sin kontroll, vil Orkla reservere seg retten til å, når som helst og uten forvarsel, annullere, terminere eller modifisere hele eller deler av konkurransen.
10. I den utstrekning loven tillater, vil arrangørene ikke være ansvarlige for konkurransen eller premien, og tar ikke særlig ansvar for deltakelse som er ugyldig på grunn av tekniske problemer utenfor arrangørens kontroll eller problemer angående tilgang til nettsiden.
11. Alle internett-kostnader og andre kostnader som kan oppstå under deltakelsen av konkurransen, eller ved å vinne konkurransen, er utelukkende deltakerens ansvar.
12. Konkurransen og vilkårene er underlagt norsk lov og er underlagt de norske domstolenes eksklusive jurisdiksjon.
13. Ved å delta i konkurransen antas det at deltaker har akseptert disse vilkårene.
14. Arrangøren av konkurransen er Orkla Home & Personal Care :

Drammensveien 149
Postboks 423 Skøyen
0277 Oslo, Norge

Telefonnummer: + 47 22 54 40 00
E-post: consumerserviceohpc@orkla.no

Konkurransevilkår «Vinn bunaden»